Alvestad Marin AS

Etablert i 2003 av Runar Alvestad. Virksomheten ble til da man så potensialet i utvikling av tekniske og praktiske løsninger for å kunne opprettholde og videreutvikle oppdrettsbransjens konkurransedyktighet. AM er nå etablert med datterselskap i Chile og hovedproduktene er godt etablert i alle lakseproduserende land.

Forretningsidè

AM skal utvikle, produsere og markedsføre produkter og tjenester til akvakulturnæringen både på det norske og det internasjonale marked. Gjennom god kontakt med bransjen vil utviklingen skje etter ønskede behov for effektivisering og kvalitetsheving/-sikring.

Visjonen

AM skal være en innovativ virksomhet for akvakulturnæringen med hovedfokus på løsninger for økt effektivitet og bedre kvalitet.

AM har lyktes i å patentere og kommersialisere unike løsninger til yngelproduksjon. AM ble nominert til Innovasjonsprisen under Aqua Nor messen i Trondheim.

Test picturefill

Runar Alvestad

Daglig leder Mob: +47 911 58 228 runar.alvestad@alvestadmarin.com

Test picturefill

Yan Hertzberg

Innkjøpsleder Mob: +47 481 68 801 yan.hertzberg@alvestadmarin.com

Test picturefill

Angel Cortes F

Teknisk leder Mob: +56 974 99 7491 angel.cortes@alvestadmarin.com

Test picturefill

Yngve Ulgenes

Utviklingsleder Mob: +47 924 22 713 yngve.ulgenes@alvestadmarin.com

Test picturefill

Morten Verling Ertsaas

Prosjektleder, mobile: +47 974 261 87 morten.Ertsaas@alvestadmarin.com