Firda Settefisk AS

27. november 2015 av
Firda Settefisk AS
Alvestad Marin AS

Firda Settefisk har kjøpt 21 stk GasBuster CO2 – luftere for sine to anlegg på Botnane og Nordalsfjord. Per april 2016 er seks av dem ferdig montert, noe som bl a har ført til et mye bedre strømbilde i de aktuelle tankene. Det nye systemet sørger for at mellom 70 og 80 prosent av CO2 blir luftet ut, mot 25 – 30 prosent med det gamle systemet. Vannforbruket er dessuten redusert. I og med at GasBuster har automatisk vasking er det svært lite arbeid med tilsyn og vedlikehold av disse lufterne, og de har stabilt høy effektivitet hele tiden. Dette er hovedgrunnene til at Firda Settefisk vil ta denne vannbehandlingsteknologien i bruk på alle sine anlegg.

Spesifikasjoner:

Botnane: 5 stk GB2.5-01 for individuell montasje på Ø8m tanker. 2 stk GB 20-03 der hver enhet deles mellom 2 stk Ø15m kar. 2 stk GB 10-03 for individuell lufting til Ø15m tanker.

Norddalsfjord: 10 stk GB 2.5-01 for lufting individuelt på 8 meter kar. 3 stk GB 20-03 der hver lufter deles mellom 2 stk Ø15m tanker.


i