Ny selvrensende CO2-lufter

3. september 2015 av
Ny selvrensende CO2-lufter
Alvestad Marin AS

Begroing av CO2-luftere er et velkjent problem i settefiskanleggene. Reduksjon i kapasitet og arbeidskrevende renseoperasjoner er resultatet. Under messen lanseres imidlertid en nyutviklet type som skal være selvrensende.

Øket behov for settefisk og mangel på nye gode vannkilder gjør at flere og flere øker kapasiteten i eksisterende gjennomstrømmingsanlegg ved å tilsette oksygen og lufte ut CO2. I nye resirkuleringsanlegg er slik vannbehandling
selvskrevet.

– Utfordringen med CO2-lufting er at når behovet et størst – dvs når fisken vokser raskest og trenger mest fôr – sammenfaller med at temperaturen er på sitt høyeste. Når det er 12-14 grader i vannet i settefiskanleggene gror derfor CO2-lufterne for igjen, forteller Ulgenes.

Rensing av eksisterende CO2-lufter krever demontering av lufterne og tar fort en hel arbeidsdag eller mer. I tillegg er det en upopulær oppgave å utføre for de ansatte.

Les hele artikkelen her


i