Samherji oppgraderer med GasBuster

28. februar 2022 av
Samherji oppgraderer med GasBuster
Alvestad Marin AS, Lars Gellein Halvorsen

Samherji Fiskeldi EHF oppgraderer luftekapasiteten på to av sine kar for påvekst med GasBuster. Alvestad Marin leverte to GasBustere for brakkvannslufting høsten 2021, installasjon og oppstart fant sted i Februar 2022.  

i