Nøkkelferdig resirkuleringsanlegg for klekkeriet

September 16, 2015 av
Nøkkelferdig resirkuleringsanlegg for klekkeriet
Alvestad Marin AS

I et industrielt forsknings- og utviklingsprosjekt med Alvestad Marin, Sintef fiskeri og havbruk og Siemens som partnere har en på to år gått fra en god idé til ferdig produkt. En modul som kan rulles inn i klekkeriet, kobles til strøm og vann og sørge for resirkulering av klekkerivannet.

Da prosjektdeltagerne satt seg ned for to år siden, var målsetningen å utvikle et nøkkel- ferdig resirkuleringsanlegg, som ikke bare skulle passe som hånd i hanske til Alvestad Marines eksisterende klekkeskap, men til et hvilket som helst klekkesystem. Det skulle være enkelt å bruke, det skulle se pent ut og det måtte komme som en serieprodusert modul med kjente ytelsesegenskaper. Og ikke minst kunne leveres med garanti.

– Etter nitid arbeid med litteraturstudier, workshop med deltakende oppdrettsbedrifter, og flere prototypforsøk med rogn og vann, kom vi frem til hvordan produktet måtte bli.


in