Alvestad Marin AS

Alvestad Marin AS har gjennom nesten 20 år vært en ledende aktør innen utvikling og kommersialisering av teknologi for landbasert fiskeoppdrett. I dag leverer vi klekkerisystem samt vannbehandligsanlegg for nye og eksisterende anlegg i både Norge og utlandet. Gjennom et kontinuerlig fokus på utvikling har vi lyktes i å skape gode løsninger for våre kunder, og er blitt en foretrukken partner på klekkerier. 

Forretningsidè

Alvestad Marin skal utvikle, produsere og markedsføre produkter og tjenester til akvakulturnæringen både på det norske og det internasjonale marked. Gjennom god kontakt med bransjen vil utviklingen skje etter ønskede behov for effektivisering og kvalitetsheving/-sikring.

Visjonen

Alvestad Marin skal være en innovativ virksomhet for akvakulturnæringen med hovedfokus på løsninger for økt effektivitet og bedre kvalitet.

Lokasjoner

Norge

Karl Johans gate 13
0154 Oslo

Tel: +47 24 20 00 30
post@alvestad.com

Chile

Puerto Varas,
Chile

Tel: +56 9 7499 7471
post@alvestad.com

Runar Alvestad

Daglig leder
Mob: +47 911 58 228
Tel: +47 24 20 00 31
runar.alvestad@alvestadmarin.com

Angel Cortes F

Teknisk leder
Mob: +56 9 7499 7471
Tel: +47 24 20 00 34
angel.cortes@alvestadmarin.com

Lars Gellein Halvorsen

Prosjektleder
Mob: +47 907 04 409
Tel: +47 24 20 00 30
lars.gellein@alvestadmarin.com

Andreas Falch Sætran

Automasjonsingeniør
Mob: +47 412 00 646
Tel: +47 24 20 00 30
andreas.saetran@alvestadmarin.com

Vebjørn Andreassen

Salgs- og prosjektleder
Mob: +47 970 64 180
Tel: +47 24 20 00 30
vebjorn.andreassen@alvestadmarin.com

Joekim Antony Alexander

Automasjonsingeniør
Mob: +47 987 68 102
Tel: +47 24 20 00 30
joekim.alexander@alvestadmarin.com

Norge

An address must be specified for a map to be embedded


Chile

An address must be specified for a map to be embedded