Gjenbruk i Steigen

5. januar 2023 av
Gjenbruk i Steigen
Alvestad Marin AS, Andreas Sætran

AquaGen Steigen gikk for ReuseHatch i kombinasjon med sine CompHatch klekkeskap. Det fullautomatiske vannbehandlingsanlegget gir dem full kontroll på temperatur og andre vannparameter gjennom hele produksjonen. 

i