Sisomar AS

30. november 2015 av
Sisomar AS
Alvestad Marin AS

Sisomar installerte nytt klekkeri med 13 CompHatch klekkestystem og arbeidslift i slutten av 2014, noe som har ført til en bedre turnover i startforingsavdelingene. Anlegget er derfor mye bedre utnyttet, med mye rogn på liten plass. De har foreløpig ikke økt produksjonen, men de har fått en bedre flyt i anlegget, noe som fører til at de legger ned færre timer, og får en lettere drift.

i