Halverer vannforbruket med GasBuster

14. april 2016 av
Halverer vannforbruket med GasBuster
Alvestad Marin AS

Akvafarm, som holder til på Skaland i Senja, har drevet smoltproduksjon siden 1985. Nå har de for første gang startet med CO2– lufting, og takket være GasBuster opprettholder de produksjonen på bare halve vannforbruket.Da Akvafarm bestemte seg for å installere et CO2– luftingsanlegg var det enkelheten, driftssikkerheten og den automatiske rengjøringen som gjorde at de valgte Alvestad Marin sin GasBuster, forteller driftsleder Geir Svendsen.

– Vi har ikke hatt CO2– lufting før, dette er det første forsøket. Det finnes jo andre løsninger, men GasBuster fremsto som det tryggeste og mest driftssikre. Vi ville ha et anlegg som ikke trengte mye manuelt vedlikehold underveis, og siden GasBuster automatisk rengjør seg selv sparer den oss for store rengjøringsoperasjoner, som tar masse tid.

Lufteren, som er en GasBuster 5- 01 satt opp som delt enhet mellom to tanker, har vært i drift siden årsskiftet, og Akvafarm er svært fornøyd med de siste målingene.

– De målingene vi har gjort viser at GasBuster gjør en veldig god jobb. Vi kjørte noen tester nå i vinter, på høy tetthet, og det viser seg at vi har kunnet halvere mengde nytt vann vi kjører inn. Vi ligger betydelig lavere med hensyn til CO2– innhold på de to GasBuster- karene enn på de to andre, selv om vannforbruket er halvert. Og det er samme fisketetthet i karene. Vi går nå med planer om utvidelse, og da vil vi gå for å utvide denne løsningen med GasBuster, vi er veldig fornøyde med den, avslutter Svendsen.


i