Forbedret CO2-avdriving i setefiskproduksjon

18. september 2015 av
Forbedret CO2-avdriving i setefiskproduksjon
Alvestad Marin AS

Effektiv avdriving av CO2 gir et meget stort potensiale for økt produksjonskapasitet i settefiskproduksjon. Det har avgjørende betydning at teknologien har høy renseeffekt. Samtidig er det også meget viktig at teknologien har stabil og forutsigbar effekt for å kunne utnytte dette potensialet.

Med utgangspunkt i anlegg som bruker oksygentilsetting kombinert med CO2 – avdriving, har vi foretatt en vurdering av hvor stort potensialet er ved bruk av denne vannbehandlingsstrategien. Med andre ord: Hvor lavt vannforbruk kan oppnås på en forsvarlig måte med slike løsninger?

Kjennskap til begrensende vannpara- metere er nødvendig for å kunne beregne vannbehovet. Oksygen er den først begren- sende faktoren ved redusert vannforbruk. Dette løses enkelt ved å tilføre ren oksygen til vannet, og vi kan si at i dag er denne faktoren mulig å styre nesten uansett hvor lavt vannforbruket er.

Last ned hele artikkelen (pdf)


i