«Høy-gjenbruk» uten biofilter – Alternativ til RAS?

29. juli 2020 av
«Høy-gjenbruk» uten biofilter – Alternativ til RAS?
Alvestad Marin AS

Alvestad Marin har lansert et «nesten RAS» konsept som kan redusere vannbehovet sterkt. Vi har valgt å kalle det for «høy-gjenbruk» uten biofilter. Her er effektiv CO2- og partikkelfjerning satt i førersetet, samtidig som vi støtter oss på forskning og toner ned problematikken rundt akkumulering av ammoniakkforbindelser.

Det er for tiden stor interesse for landbasert oppdrett, og mange vurderer å bygge nye anlegg. Som følge av nye tekniske krav er det også en rekke etablerte anlegg som planlegger oppgraderinger i nær fremtid. Om en ikke har ubegrenset tilgang på vann, vil det være naturlig å vurdere løsninger som gir mulighet til økt produksjonskapasitet og bedre utnyttelse av vannkilden som et ledd av oppgraderingen.

«Høy-gjenbruk»
I det følgende begir vi oss ut på et lite eksperiment hvor vi med hjelp av få men robuste systemer kan klare en gjenbruksgrad på hele 90 – 95 %.

Kort oppsummert benyttes følgende vannbehandlingsprosesser:
• Oksygentilsetning
• CO2-fjerning med stabil høy effekt over tid
• Partikkelfjerning
• Temperaturstyring / energianlegg

Last ned hele artikkelen

i