Store ekspansjonsmuligheter med ny lufteteknologi

29. september 2015 av
Store ekspansjonsmuligheter med ny lufteteknologi
Alvestad Marin AS

Karbondioksyd er den mest problematiske vannparameteren ved oppdrett av smolt. Tilgang på ferskvann i smoltanleggene er begrenset, og lufting er den eneste realistiske metode for å fjerne CO2. Ny teknologi løser problemene, noe som gir muligheter for betydelig ekspansjon i produksjonen.

— Runar Alvestad, daglig leder i Alvestad Maris AS, øverst til venstre og Yngve Ulgenes, utviklingsleder for Alvestad Marin AS, nederst til venstre. Bildet til høyre viser Firda Settefisk, avdeling Botnane

Ikke noe annet lufteanlegg renser vannet så effektivt for CO2, og det springende punktet er den automatiske rensingen av anlegget. Utviklingen av GasBuster startet i 2011, vi utviklet GasBuster® i samarbeid med Yngve Ulgenes i BioFarm- Systems AS. Den kom på markedet i fjor, og salget har gått veldig bra det siste året. Vi jobber mye med å fortelle markedet hvordan de kan øke produksjonen av fisk med dette luftesystemet, samtidig som de ivaretar fiskevelferden. Les mer om GasBuster her.

Les hele artikkelen på fiskerioghavbruk.no


i