FeedFlow

Fôrspill koster

Utfôring under sterk strøm fører til at fôrpartikler driver ut av anlegget. Fôring under strømstille forhold, når apetitten vanligvis blir dårlig, gir lav fôrutnyttelse. Utfôring som tilpasses de til enhver tid rådende strømforhold vil gi maksimal utnyttelse av fôret.

FeedFlow er en enkel, robust og pålitelig pendelstrømmåler som gir kontinuerlig informasjon om vannstrøm og strømningsretning i anlegget og stanser spill av fôr forårsaket av fôring ved for høy eller lav hastighet. Pendelen har lav sensitivitet for begroing, har ingen bevegelige komponenter eller sensorer og kan med enkelthet implementeres mot alle typer fôrapparater via ModBus protokoller.

 Last ned brosjyre

Norsk

English