ReuseHatch

En nytt og forenklet vannbehandlingssystem for klekkeri, basert på samme logikk som KubeHatch RAS. Teknologien legger til rette for resirkulering av den nødvendige vannstrømmen til egg og yngel med mellom 85% og 90%.

Mekanisk filtrering, gassbehandling, og temperaturstyring

PLS og berøringsskjerm for enkel tilgang og overvåkning

Elektromagnetisk flowmeter kontrollerer spedevann
Luft til vann varmepumpe for kjøling og oppvarming

Varmegjenvinningssystem for økt energieffektivitet


Fokus på vannforbruk og temperaturkontroll

ReuseHatch leveres med frekvensomformere for pumper og vifter, og lignende kontrollsystem som KubeHatch. Med fokus på forbruk av nytt vann kontrollerer systemet kontinuerlig vannforbruket og temperaturen som leveres til klekkeriet.

Et varmegjenvinningssystem tillater effektiv gjenbruk av energi i inkubasjonsprosessen. ReuseHatch er et ideelt system for klekkeri med god vannkvalitet, der nøkkelfaktorene er vann- og energibesparelser og driftsstabilitet.

Lufteteknologi for gasskontroll

Et luftesystem balanserer CO2 og TGP, samtidig som O2-nivået holdes på 100%. En effektiv lufteprosess ved lavt trykk oppnår likevekt for vannet før det går gjennom klekkeriet, slik at problemer med gassovermetting unngås.

Prosesskontroll

PID-regulering av hovedfunksjonene som vannstrøm til klekkeri, mengde nytt vann, temperatur, vannstrøm til lufter og nivå i sump. Systemet overvåker i tillegg nødvendige parametere, og kan sende data til et sentralt system ved prosessavvik eller feil. Det er også mulig å installere utstyr for full fjerntilgang over lokalt nettverk eller internett.

Via ModBus TCP eller UPC-UA er det enkelt å hente eller implementere data mot eksisterende SCADA-system.

Ved strømutfall blir PLS, operatørpanel og instrumentering holdt i live med hjelp av en UPS slik at overvåkning av prosessparameter er mulig til strømmen er tilbake.

Ettermontering i eksisterende anlegg

ReuseHatch er et fleksibelt system som enkelt kan tilpasses for å passe inn i eksisterende anlegg, noe som gjør det til et ideelt system der det ikke er ønskelig å gjøre omfattende endringer på anlegget. Alle komponenter er skreddersydd basert på ønsket kapasitet i klekkeriet og tilgjengelig vannkvalitet.