AutoOx

 
  
 


AutoOx er et nyutviklet oksygensystem som muliggjør kontinuerlig, nøyaktig og automatisk regulering av oksygennivå i vann. Systemet regulerer volumstrømmen av tilført høyoksygenert vann til karet via en elektrisk aktuert ventil.

  • AutoOx er full-automatisk, ingen justering eller kalibrering nødvendig etter oppstart – ikke engang justering av flowmeter.
  • AutoOx kan automatisk øke oksygenmetningen i karet like før foring slik at man unngår en dyp bølgedal av oksygenmetning.
  • AutoOx er en integrert enhet i GasBuster-systemet, noe som gjør at all kontroll styres fra et og samme kontrollpanel.

Systemet henter vann fra en GasBuster enhet med hjelp av en høyttrykkpumpe, og tilfører det oksygenerte vannet tilbake med hjelp av ventiler. Et oksygensystem kan sammen med et GasBuster-system levere behandlet vann til opptil 2 kar.

AutoOx produseres i polyetylen (PE) og er derfor meget robust, har lang levetid samt at den er kjemikalie– og korrosjonsresistent. Enheten er enkel å rengjøre og desinfisere.