CompHatch

 
 


 
 


Markedsledende klekkeri er blitt forbedret:

 • Klekkebakke og EasyHatch substrat støpt sammen i en enhet
 • Redusert antall komponenter for enklere service og rengjøring
 • Bedre vannfordeling med økt areal på utløpssil og forbedring av EasyHatch
 • Mer brukervennlig design og lettere renhold som gir mindre problem med sopp og bakterier
 • Vannrørene er erstattet med innebygde kanaler

Klargjort for AutoTend
De mer kompakte bakkene åpner for automatisk røkting av egg og yngel med vår nye robot AutoTend


Arealeffektivt
Dagens tradisjonelle systemer har begrenset kapasitet, tar opp mye plass og er ofte tunge å jobbe med. Ved bruk av CompHatch er plassbesparelsen formidabel.


Energieffektivt
CompHatch har et mye lavere vannforbruk enn klekkerenner og kombikar, noe som også medfører et redusert energiforbruk . Vannutskifting er høyere, vannet distribueres jevnere og sikrer oksygentilførsel til alle deler av substratet. I tillegg hindres akkumulering av avfallsstoffer.

Optimale forhold for rogn og yngel
Systemet er utformet slik at rogn og klekket yngel skal få optimale forhold med hensyn til strømforhold og vannkvalitet. Systemet har separat vanntilførsel med rotameter for regulering av ønsket oksygenrik vannmengde til hver seksjon. Systemet leveres standard med EasyHatch klekkesubstrat for god støtte og forhindring av plommesekkavsnøring.


Dokumentasjon
Havbruksinstituttet AS har dokumentert effekten av CompHatch® klekkeskap og EasyHatch® klekkesubstrat ved to av Marine Harvests avdelinger. Disse ble da testet opp mot et tradisjonelt klekkesubstrat i 1 m kar samt EasyHatch® i 1 m kar. Resultatene viser at kombinasjonen CompHatch® med EasyHatch® har:

 • 21 % lavere dødelighet enn tradisjonelt substrat i 1 m kar.
 • 6 % lavere dødelighet enn 1 m kar med EasyHatch®.
 • Minst 33 % større kapasitet enn 1 m kar med tradisjonelt substrat uten at det går ut over overlevelse og vekst.

Driftslederne ved de to avdelingene har oppgitt at arbeids-timer til vask/ renhold reduseres med 4-5 ganger ved bruk av EasyHatch® kontra det tradisjonelle klekkesubstratet.


CompHatch® med EasyHatch® – Optimal kombinasjon

Fra en nylig utført undersøkelse ved norske klekkerier ble kombinasjoner av ulike typer klekkesystem og substrater sammenlignet med henhold til arbeidstimer på vask og desinfisering mellom rogninnlegg. Resultatene viser at CompHatch® med EasyHatch® i gjennomsnitt hadde 56 % færre arbeidstimer enn andre kombinasjoner i undersøkelsen.

(Ref. Undersøkelse utført i regi av Alvestad i samarbeid med SINTEF og en masterstudent ved NTNU (2009). Resultatene bygger på data fra 22 klekkerier hvorav 14 hadde kombinasjonen CompHatch® med EasyHatch®).


Spesifikasjoner

CompHatch® har 8 etasjer med to klekkeseksjoner i hver- en kapasitet på 360 000 rogn og yngel.

 • 85 % mindre plassbehov
 • 360 000 egg/yngel per system
 • 3 million egg/yngel på 30 m2
 • 50 % lavere vannforbruk
 • Totalt vannforbruk fra 64 l/min til 128 l/min
 • Energisparing ved varming/kjøling
 • Minimum trykk på vanntilførsel: 0.25bar


Arbeidslift

Gjør røkting tryggere, enklere og mer effektiv med WorkLift AM35!

 • Batteridrevet hev/senk som eliminerer all bruk av slengledninger
 • Lav egenvekt som gjør det enkelt å manøvrere liften mellom stasjoner
 • Kapasitet opp til 130kg fordelt over arbeidsplattform på 0.65 x 0.55 meter
 • Automatisk parkeringsbrems når plattformen heves


Lystrekk

Begrens lyspåvirkning med lystrekk som enkelt omfavner klekkeskapenes åpninger.

Last ned brosjyre

 Norsk

 English