EasyHatch

Et unikt og patentert klekkesubstrat

  • 21 % Lavere dødelighet
  • 33 % Større yngelkapasitet
  • 60 % Mindre rengjørin

EasyHatch er et klekkesubstrat med hullrist og støttefunksjoner i en og samme enhet, uten matter som legges oppå rist. Dette forhindrer ansamling av dødt materie, forenkler rengjøring og reduserer faren for sopp. I tillegg unngås dannelse av luftbobler og tilhørende problemer med klemming/skvising av plommesekkyngel.

Stor yngelkapasitet og god støtte Bunnen i EasyHatch er avstivet og perforert med runde hull for jevn og god vanngjennomstrømming. Stavene på oversiden er av ulik høyde og plassert mellom de perforerte hullene med en tetthet tilpasset slik at de gir god støtte for yngelen, begrenser svømmeaktiviteten og kan således forhindre plommesekkavsnøring.

Enkel montering og lettere rengjøring
EasyHatch er utstyrt med avstivingsribber og låsemekanismer langs sidene for sammenkobling av flere sett og kan med enkelthet monteres direkte i ulike klekkesystemer uten støtteplate. Med Easy Hatch er det lettere å tømme innleggene for yngel før startfôring samtidig som rengjøring og desinfeksjon før neste innlegg er betydelig enklere og mer tidsbesparende.

Fordeler med EasyHatch
EasyHatch ble sammenlignet med et av de tradisjonelle klekkesubstratene ved to av Marine Harvests avdelinger. I forbindelse med praktisk driftsarbeid kom EasyHatch klekkesubstrat best ut med klare fordeler på følgende områder:

Redusert fare for at yngel havner mellom matte og karbunnRenhold/plukking av død yngel under drift

Renhold etter avsluttet sesong


Total hygiene under drift


Driftslederne ved de to avdelingene har oppgitt at arbeidstimer til vask/renhold reduseres med 4-5 ganger ved bruk av EasyHatch kontra det tradisjonelle klekkesubstratet.

Dokumentasjon

Det nyutviklede substratet EasyHatch og det nye klekkeskap CompHatch ble sammenliknet med den tradisjonelle metode som benyttes på laks ved anlegget på Kvingo fra før som kontroll: Astro Turf substrat i 1m kar med klekkeinnlegg. På Fister Smolt ble kun substrat sammenliknet med Astro Turf, begge i 1m kar med tilpassede klekkeinnlegg samt i 0,78m2 runde klekkeinnlegg plassert i 1m kar. På vekst i plommesekkfase og gjennom startfôring ble det ikke registrert signifikante forskjeller ved Fister Smolt mellom de to typene klekkesubstrat. På Kvingo ble det registrert klart bedre verdier på overleving fram til 4 uker ut i startfôring for EasyHatch. Opptil 21% laver dødelighet enn med Astroturf, avhengig av type inkuberingsenhet. Fiskens vekt 4 uker ut i startfôring viste en liten forskjell, medianvekt på 0,77 gram for EasyHatch mot 0,82 gram for Astroturf. I forbindelse med praktisk driftsarbeid kom EasyHatch klekkesubstrat best ut med klare fordeler på følgende områder: enkel montering , redusert fare for at yngel havner mellom matte og karbunn, renhold/plukking av død yngel under drift, renhold etter avsluttet sesong, total hygiene under drift. Prosjektet viser at EasyHatch har en kapasitet på minst 33% mer plommesekkyngel enn Astroturf uten at det går utover overleving og vekst. Klekkeskapet CompHatch med EasyHatch gav 21% lavere dødelighet enn 1m kar med Astroturf. 1m kar med Astroturf vekt ved startfôring på 0,17 gram mot 0,16 gram for CompHatch. Klekkeskap m/Easyhatch er vesentlig mindre plasskrevende enn 1m kar og rogninkuberingen kan i et 8 skuffers skap gjennomføres på ca. 25% av arealet i forhold til 1m kar m/Astroturf. CompHatch har et praktisk og oversiklig system for justering og visualisering av vannbruk pr. enhet i skapet som savnes for 1m kar.CompHatch er raskere å røkte totalt sett.

Last ned brosjyre

 Norsk

 English